شنبه 05 اسفند 1402
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : مرضیه شاکر

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178

 

تلفن : 38380150,38380535-081 نمابر: 38380447-081                  ایمیل:midnurse@umsha.ac.ir

شرح وظایف مسئول دفتر

- پاسخگوئی و راهنمایی مراجعین.

-   پاسخگوئی به تلفن متقاضیان داخلی و خارجی.

-  برنامه­ ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات.

-  برنامه­ ریزی قرار ملاقاتهای مدیران مافوق و پیگیری جهت تحقق آنها.

- دریافت و ارسال فاکس­های مرتبط با فعالیتهای کاری.

- پیگیری کارهای محوله مدیران تا حصول نتیجه.

-دریافت نامه­ های درون سازمانی و نامه­ های برون سازمانی.

- ثبت مراجعات حضوری ارباب رجوع و ارائه گزارش.