دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ورود شما را به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمد می­گویم. این دانشکده یکی از باسابقه­ ترین مراکز آموزش پرستاری کشور می­ باشد.

این دانشکده با ارائه برنامه­ های آموزشی کارشناسی (پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی)، کارشناسی ارشد (پرستاری مراقبت ویژه، پرستاری داخلی جراحی، پرستاری کودکان، پرستاری سلامت جامعه، روانپرستاری، مدیریت پرستاری و مشاوره در مامایی) و دکترای تخصصی پرستاری با داشتن دانشجویان ممتاز، همراه با هیات علمی توانمند و کارکنان ممتاز نقش و جایگاه ویژه این دانشکده را در بین دانشکده ­های پرستاری و مامایی خصوصاً در غرب کشور را متمایز نموده است. امید است با ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش، توسعه همدلی و همزبانی، مشارکت عمومی، چابک سازی و تمرکز زدایی امور، همچنان شاهد ترقی بیش از پیش دانشکده باشیم.