شنبه 05 اسفند 1402
دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 نام و نام خانوادگی : زهرا کرمی
 

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178

ایمیل: midnurse_publicrelation@eoffice.umsha.ac.ir

تلفن : 38380150,38380535-081     نمابر: 38380447-081

شرح وظایف روابط عمومی:

-هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشکده

- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی

- ارائه گزارش کامل از اقدامات انجام شده درسایت دانشکده

- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز

- رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط

- نظارت بر اجرای کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه ای دانشکده با توجه به اختیارات تفویضی

- نظارت برجمع آوری و تمرکز آمار و مدارک و اسناد مربوط به فعالیتها و پیشرفتهای دانشکده

- مدیریت محتوی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دانشگاه به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

-انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان

- ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان و ارائه نظر مشورتی به منظور اتخاذ روش های اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های اجرایی و ارتباطی متناسب

- ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارباب رجوع  و جامعه و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان

- ارتباط با جراید، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی

- انعکاس فعالیتها ، برنامه ها و طرحها

- نظارت بر برنامه ریزی امور مربوط به برگزاری مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشکده برگزار می شود

شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

-گزارش به مقام ما فوق