یکشنبه 26 فروردین 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : فرامرز فلاحی پور

داخلی : 470

شرح وظایف دبیرخانه

-  تحویل نامه از دبیرخانه مرکزی، تفکیک نامه­ ها ، کلاسمان نمودن نامه­ ها و پرینت نامه­ ها.

- انجام امور تایپ نامه­ های اداری.

-  ارسال مرسولات و محمولات تحویل و توزیع میان افراد و واحدهای درونی و بیرونی و سایر سازمانها