شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

لیست دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي اراك دانشگاه علوم پزشكي زابل دانشگاه علوم پزشكي كرمان
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
دانشگاه علوم پزشكي اروميه دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي گلستان
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشگاه علوم پزشكي اهواز دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
دانشگاه علوم پزشكي ايلام دانشگاه علوم پزشكي شاهرود دانشگاه علوم پزشكي لرستان
دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس  دانشگاه علوم پزشكي فسا دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاه علوم پزشكي يزد
دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم بهزيستي
دانشگاه علوم پزشكي جهرم دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي ارتش
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دانشگاه علوم پزشكي كردستان دانشگاه علوم پزشکی البرز

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠