شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی و وظایف گروه

گروه پرستاري بهداشت جامعه در سال 1375 شروع به کار نموده است .

اين گروه داراي چهــارعضو هيئت علمــي به اســامي ذيل مي باشد :

 

  -آقاي دکتر مسعود خداويسي دانشیار و عضو هیئت علمی ( مدير گروه )

 

   - خانم رويا اميني مربی وعضو هیئت علمی

   - خانم فاطمه پاک راد  مربی وعضو هیئت علمی(دانشجوی دکترا)

   - خانم بنفشه ثمری مربی وعضو هیئت علمی (کارشناسی ارشد)

  - خانم فاطمه اشترانی ( کارشناس گروه ) 


فعالیتهای گروه پرستاری بهداشت جامعه :

• تدریس دروس نظری وعملی وکارآموزی و کارآموزی درعرصه گروه پرستاری بهداشت جامعه

• تدریس دروس تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری وپرستاری مراقبت ویژه

•  همکاری با سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان

تدريس دروس تئوري وعملي توسط گروه بهداشت جامعه

رديف

عنوان

دوره

تعداد واحد

كد درس

1

پرستاری بهداشت جامعه (1)

کارشناسی ارشد

3

15082300

2

پرستاری بهداشت جامعه(2)

کارشناسی ارشد

3

15082400

3

پرستاری بهداشت جامعه(3)

کارشناسی ارشد

3

15082500

4

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

2

15080150

5

روش تدریس

کارشناسی ارشد

2

15080700

6

تمرین تدریس

کارشناسی ارشد

2

15080800

7

پرستاري بهداشت جامعه1

كارشناسي پيوسته پرستاري

2

15022710

8

پرستاري بهداشت جامعه2

كارشناسي پيوسته پرستاري

2

15022721

9

پرستاري بهداشت جامعه3

كارشناسي پيوسته پرستاري

2

15022750

10

زبان تخصصي

كارشناسي پيوسته پرستاري

2

15022400

11

اصول ومهارتهاي پرستاري

كارشناسي پيوسته پرستاري

1

15022503

12

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

كارشناسي پيوسته پرستاري

2

15021600

13

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

كارشناسي پيوسته مامائي

2

15522700

14

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

كارشناسي ناپيوسته مامائي

2

15511200

15

جمعيت شناسي

كارداني فوريتهاي پزشكي

1

15530150

16

بهداشت عمومي

كارداني فوريتهاي پزشكي

1

15530140

17

اخلاق ومقررات حرفه اي

كارداني فوريتهاي پزشكي

1

15530130

18

فوريت هاي محیطی

كارداني فوريتهاي پزشكي

1

15533500

19

زبان تخصصي

كارداني فوريتهاي پزشكي

1

15530500

20

فوريت هاي پزشكي درگروههاي خاص

كارداني فوريتهاي پزشكي

5/0

15532000

دروس کارآموزی

1

كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه

كارشناسي پيوسته پرستاري

1

15022760

2

كارآموزي درعرصه پرستاري بهداشت جامعه

كارشناسي پيوسته پرستاري

3

15022761

 

 

 

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩