شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی و وظایف گروه

 

معرفی و وظایف گروه

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه

گروه پرستاری سلامت جامعه در سال 1374 شروع به کار نمود. در حال حاضر دارای سه عضو هیئت علمی و یک کارشناس می باشد:

·        آقای دکتر مسعود خداویسی، دانشیار و هیئت علمی پرستاری سلامت جامعه

·        خانم رویا امینی، مربی و هیئت علمی پرستاری سلامت جامعه

·        خانم بنفشه ثمری، مربی و هیئت علمی پرستاری سلامت جامعه

·        خانم فاطمه پاکراد، کارشناس گروه و دانشجوی دکترای پرستاری

فعالیتهای آموزشی

·        ارائه واحدهای تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی

·        ارائه واحدهای تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

·        ارائه واحدهای تئوری و عملی در سطح دکترای پرستاری

·         مشارکت در ارائه واحدهای مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، پرستاری داخلی جراحی و پرستاری مراقبت های ویژه

 

ردیف

عنوان

تعداد واحد

کد درس

دوره

کارشناسی

1

پرستاری سلامت جامعه

5/1

15025790

کارشناسی پرستاری

2

پرستاری سلامت فرد و خانواده

5/1

15025780

کارشناسی پرستاری

3

پرستاری بهداشت محیط

1

15025800

کارشناسی پرستاری

4

بهداشت عمومی

1

15540600

کارشناسی فوریتهای پزشکی

5

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

1

15025710

کارشناسی پرستاری

6

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

2

15511250

کارشناسی مامایی

7

کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه

2

15022760

کارشناسی پرستاری

8

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه

2

15022761

کارشناسی پرستاری

 


 

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

1

روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه

2

19020600

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

2

آمار و روش تحقیق پیشرفته

5/1

19020200

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

3

نظریه و الگوهای پرستاری سلامت جامعه

2

19020400

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

4

اپیدمیولوژی پیشرفته

2

19020700

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

5

فرهنگ و پرستاری

1

19021100

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

6

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

5/1

19020300

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

7

ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم

2

19020900

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

8

پرستاری سلامت جامعه (خانواده)

5/2

19021300

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

9

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای سلامت جامعه

2

19020500

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

10

نظام های عرضه خدمات سلامت

5/1

19021200

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

11

پرستاری سلامت جامعه (گروه آسیب پذیر)

5/2

19021400

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

12

سلامت زنان و مردان در سنین باروری

2

19020800

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

13

کارورزي 1

2

 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

14

کارورزی 2

2

 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

15

کارورزی 3

2

 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

دکترای تخصصی پرستاری

1

روش شناسی و نقد پژوهش های ترکیبی و ابزار سازی در پرستاری

5/0

15091600

دکترای تخصصی پرستاری

2

مباحث ویژه در پرستاری

75/0

15091100

دکترای تخصصی پرستاری

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩