دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی گروه و وظایف

• اعضاء گروه داخلي جراحي

    - دكتر خدايار عشوندي( دکترای تخصصی پرستاری- استاد)

    دكتر مهناز خطيبان ( دکترای تخصصی پرستاری - استاد)

    - سيد رضا برزو (دکترای تخصصی پرستاری - دانشیار  )

    - دکتر آرزو کرمپوریان ( دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها- استادیار)

     - دکترعظیم عزیزی ( دکترای تخصصی پرستاری - استادیار)

     - محمود صفري(کارشناسی ارشد داخلی جراحی ،مربي، عضو هيئت علمي)

     - غلامحسين فلاحي نيا (کارشناسی ارشد داخلی و جراحی - مربي )

     - خانم زهرا خلیلی ( کارشناسی ارشد داخلی و جراحی - مربی )

 

اين گروه علاوه بر پوشش دروس کلیه گروه هاي دانشكده پرستاري و مامايي باساير دانشكده ها نيز همكاري مي كند.

واحدهاي ارائه شده گروه پرستاری داخلی جراحی

·     v دوره كارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه

·     1- پايش پرستاری پيشرفته  (15070060)

·     2- مقدمه اي بر پرستاری مراقبت هاي ويژه (15070040)

·     3- مراقبتهاي پرستاري در بخش مراقبت ويژه (15070050)

·     4- مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء (15070070)

·     5- مفاهيم و نظريه هاي پرستاري (15070075)

·     6- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 1 ( 15070090)

·     7- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 2 ( 15070100)

8- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 3 ( 15070110)

9-روش تحقيق پيشرفته (15070025)

10- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 4 (15070120)

11- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 5 (15070130)

12- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 6 (15070140)

13- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 7 (15070150)

14- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 8 (15070160)

15- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9 (15070170)

16-پايان نامه (15070200)

v كارشناسي ارشد ناپيوسته داخلی جراحی

1- آمار و روش تحقیق (19030200)

2- روش آموزش به مددجو (19030600)

3- اخلاق پرستاری و ربوابط حرفه ای (19030300)

4- پایش وضعیت سلامت بزرگسالان (19030900)

5-نظریه ها و الگوهای پرستاری  (19030400)

6- پرستاري اختلالات و بیماریهای حاد داخل جراحی (19031000)

8- مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار (19031500)

9- مدیریت خدمات پرستاری (19030500)

10-پرستاري اختلالات و بیماریهای مزمن داخل جراحی (19031100)

11- پدافند غیر عامل و نقش پرستار (19031300)

12- پرستاری آنلولوژی (19031400)

13- طب مکمل و طب جایگزین (19031500)

14- کارورزی 1 (19031601)

15- کارورزی 2 (19031602)

16- کارورزی 3 (19031603)

17- پایان نامه (19031700)

v مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري روزانه

1- اصول و مهارتهاي پرستاري (15022503)

2- پرستاري داخلي جراحي1 (15022811)

3-بررسي وضعيت سلامت (15024902)

4-پرستاري داخلي جراحي2 (15022820)

5- فناوري اطلاعات (15025500)

6- فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو (15025410)

7- پرستاري داخلي جراحي3 (15022832)

8- زبان تخصصي (15022400)

9- پرستاري داخلي جراحي4 (15022850)

10- پرستاري ويژه (15022900)

11- پرستاري در بحران فوريتها و حوادث غير مترقبه (15025350)

v كارآموزي روزانه مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري

·     1- كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري (15024130)

·     2- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي1 (15024311)

·     3- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي2 (15024322)

·     4- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي3 (15024332)

·     5- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي4 (15024341)

·     6- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي 1 ( 1واحد) (15024355)

·     7- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي2 ( 1واحد) ( 15024358)

·     8- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي3 ( 3واحد) (15024362)

·     9- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي4 ( 3واحد) (15024354)

10-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه1 ( 2واحد) (15024431)

11-كارآموزي در عرصه پرستاري فوريتها و بحران( 2واحد) (15025600)

12-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه( 1واحد) (15024432)

v مقطع كارشناسي پيوسته مامايي

1- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني 1 (15527000)

2- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني2 (15527010)

3- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني3 (15527020)

4- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي (15527100)

5- كارآموزي در عرصه پرستاري داخلي جراحي (15527900)

v مقطع كارشناسي ناپيوسته مامايي

·     1- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و جراحي 1

·     2- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و جراحي 2 (15513700)

·     3- كارآموزي و بيماريهاي داخلي جراحي فيزيكي (15513800)

·     4- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي (15514800)

v كارداني فوريتهاي پزشكي

1- اصول و فنون مراقبت هاي پرستاري (15533450)

2- فوريتهاي داخلي 1 (15531850)

3- نشانه شناسي و معاينات بدني (15530850)

4- كارآموزي تروما (15533800)

5- تروما 1 (15533600)

6- احياء قلبي ريوي- پايه (15531510)

7- احياء قلبي ريوي- عملي (15531520)

8- كارآموزي اصول مراقبتها (15534950)

9- كارآموزي نشانه شناسي (15530860)

10-فوريتهاي داخلي 2 (15531860)

11- زبان تخصصي (15530500)

12- تروما 2 (15533700)

13- كارآموزي فوريتهاي داخلي 1 (15531870)

14- احياء قلبي ريوي پيشرفته (15531550)

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩