پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

اهداف و شرح وظایف

 

 •  

 • شرح وظایف:

 1. توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در قالب برنامه ریزی كارگاه ها، ژورنال کلاب ها، مشاوره های فردی، باز آموزی های عملی به صورت سلسله کارگاههای ارتقای مهارتهای بالینی اساتید

 2. معرفی اعضای محترم هیات علمی با توجه به نیازهای آموزشی آنها برای شرکت در برنامه های توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 3. برنامه ریزی و اجرای کارگاههای ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان

 4. تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در برنامه های ارتقاء آموزش بواسطه فعال سازی شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش در قالب طرح هدایت دانشجویان پیشرو توسعه آموزش

 5. . ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری.

 6. ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح

 7. . بررسی کفایت طرح درس ها و طرح دوره های دروس ارائه شده در گروه های آموزشی و تایید نهایی طرح درسهای تایید شده جهت بارگزاری در سایت دانشکده

 8. . تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی

 9. همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در برنامه های آموزشی

 10. . ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩