شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

صفحه ورود به کلاس آنلاین

صفحه ورود به کلاس آنلاین

نام و نام خانوادگی نام درس تاریخ برگزاری ساعت لینک کلاس آنلاین
خانم نادری
زبان عمومی

99/11/01
99/11/05

 صبح9 http://eclass.umsha.ac.ir/vec_par2
دکتر صادقیان مشاوره با دانشجویان 99/10/27 10-12صبح

http://eclass.umsha.ac.ir/vec_par1

دکتر بیگدلی روانشناسی

99/10/27


99/10/29


99/10/30


99/11/01


99/11/02


99/11/04


99/11/07


99/11/08

 

12-13

http://eclass.umsha.ac.ir/vec_par1


دانشجویان پس از مطالعه راهنما ونصب برنامه های مورد نیاز می توانند با کلیک بر روی لینک ورود به کلاس آنلاین به صورت Guest وپس از وارد کردن نام خانوادگی خود به انگلیسی بر روی دکمه Enter Room کلیک کرده  و وارد کلاس شوند.

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩