پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

پرستاری

برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری

   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 2- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 178 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 3- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 226 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 4- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 217 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 5- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 194 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 6- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 233 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 7- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 194 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی ترم 8- نیمسال اول 99-98           حجم فایل 145 KB

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨