شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

ارشد

برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد

   دانلود : برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه-ترم 3-نیمسال اول 400-99           حجم فایل 211 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی جراحی-ترم 3-نیمسال اول 400-99           حجم فایل 178 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه - ترم2 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 233 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه - ترم4 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 150 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد داخلی جراحی - ترم2 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 211 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد داخلی جراحی - ترم4 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 178 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی - ترم2 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 211 KB
   دانلود : برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی - ترم4 - نیمسال دوم 99-98           حجم فایل 166 KB

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠