پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی

 

کمیته آموزش در پژوهش:

 • معرفی،اهداف و شرح وظایف

معرفی کمیته

وظیفه اصلی واحد پژوهش در آموزش، مدیریت روند تصویب، و حمایت از طرح های آموزشی است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشکده همچنین گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشکده که رسالت اصلی معاونت آموزشی می باشد، بردارد. از جمله وظایف این واحد می توان به تعیین اولویتهای پژوهشی در زمینه آموزش، به منظور افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و نیز انعکاس نظرات اساتید و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌هاى آموزشى می باشد.

 

اهداف کمیته پژوهش در آموزش :

 1. سیاست گذاری جهت پژوهش در آموزش

نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

درج اولویتهای مذکور در سایت واحد پژوهش در آموزش

 

 1. توسعه پژوهش در آموزش و توانمندسازی

اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش

برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

 1. خدمات پژوهشی

سیاست گزاری در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش

بررسی و تصویب اولیه طرحها و ارجاع به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

 • دبیر کمیته: آقای آرش خلیلی

 • اعضا کمیته: آقای دکتر خدایار عشوندی،خانم دکتر زهرا معصومی قاضی، خانم دکتر طیبه حسن طهرانی، خانم دکتر عفت صادقیان خانم رویا امینی،خانم بتول خداکرمی،خانم زهرا خلیلی،آقای دکتر عظیم عزیزی،خانم آرزو شایان،آقای دکترامیر صادقی،آقای مرتضی شمسی زاده،آقای آرش خلیلی،خانم دکتر فرزانه سلطانی،خانم دکتر سودابه آقا بابایی،آقای دکتر سید رضا برزو،خانم دکتر مهناز خطیبان،خانم دکتر منصوره رفایی،خانم دکتر آرزو کرمپوریان،آقای هیوا اعظمی،آقای مهدی مولوی، خانم دکتر فاطمه محمدی،خانم صبا بشیری،آقای مهرداد ملکی،بنفشه ثمری/

 • اولویت ها و پیشنهادات پژوهش درآموزش

 • ارتقاي کیفیت مراقبت هاي پرستاري و مامایی در محیط هاي بالینی

 • ارائه راهکارهاي مختلف ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیري دانشجویان پرستاري و مامایی در بخش هاي بالینی

 • ارزیابی و بکارگیري روش هاي نوین آموزش بالینی و تئوري در بخش هاي بالینی

 • ارزشیابی صلاحیت بالینی دانش آموختگان پرستاري و مامایی

 • پژوهش در زمینه به کارگیري روش هاي نوین ارزشیابی مراقبت هاي بالینی پرستاری و مامایی

 • پژوهش در زمینه به کارگیري روش هاي نوین بازآموزي و آموزش مداوم در ارتقاي دانش، نگرش، عملکرد و تبعیت پرستاران و ماماها

 • پژوهش در آموزش تئوري و بالینی پرستاري و مامایی

 • پژوهش در راستاي توانمند سازي دانشجویان و پرسنل پرستاري و مامایی

 • پژوهش در راستاي ارتقاء صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی

 • آموزش فرد/خانواده/ جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی

 • نقش آموزش در ترویج زایمان ایمن

 

 

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩