پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
پرسش از کتابدار

عنوان
آئین نامه ها

 

آئين نامه های  کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی همدان

هدف از تدوين آئين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني، هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانه مي باشد.

-         به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

*     رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

*     خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

*     مطالعه به صورت انفرادي

*     استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

-        ساعت كاري كتابخانه در سال تحصيلي از 8 صبح تا 17 بعداظهر مي باشد.

-         كتاب مرجع(فرهنگها، وا‍‍‍ژه نامه ها و دست نامه ها و تعدادي منابع كه به علت عدم تجديد چاپ به صورت محدود در كتابخانه موجود مي باشند) امانت داده نمي شود و در كتابخانه مطالعه مي شود.

-        پايان نامه ها امانت داده نمي شود. در صورت لزوم از صفحات درخواستي در كتابخانه تا سقف صفحه كپي مي گردد.

-         كتاب هاي الكترونيك امانت دده نمي شود . مطالب مورد نياز انتخاب و توسط كارشناسان كتابخانه رايت مي گردد.

-        مجلات به صورت اهدايي  و يا آبونمان براي كتابخانه تهيه مي شود و جزء منابع مرجع مي باشد.

*     شايان ذكر است در كتابخانه امكانات لازم جهت حضور اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت مطالعه فراهم مي باشد.

-        خريد و تهيه منابع كتابخانه علاوه بر نمايشگاه هاي كتاب با توجه به نيازهاي مراجعين در طول سال تحصيلي صورت مي گيرد.

-        عضويت اعضاي جديد در آغاز هر ترم يا تكميل فرم ثبت نام كتابخانه انجام مي گيرد.

-        تسويه حساب دانشجويان محترم دوره كارشناسي ارشد و دكتري با ارئه منوط به ارائه يك نسخه از پايان نامه دانشجو مي باشد.

-        چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

-        چنانچه منابع امانتي گم شده در بازار ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگذين نمايد. در غير اين صورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

*     كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

در مورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد(كتب لاتين) پرداخت نمايد.

-        هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميه انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكاليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

-        امانت كتاب براي دانشجويان، اعضا هيئت علمي و پرسنل به شرح زير مي باشد:

*     دانشجويان محترم  مقطع كارشناسي و ارشد مي توانند حداكثر3جلد كتاب را به مدت 10 روز امانت بگيرند.

*     دانشجويان محترم مقطع دكتري تخصصي 2 جلد كتاب به مدت 10 روز.

*     اعضاي هيئت علمي محترم دانشكده 4 جلد كتاب به مدت 10روز.

*     همكاران محترم دانشكده 2جلد كتاب به مدت 10روز.

*     مدت زمان كتاب ها در صورتي كه متقاضي جديد نداشته باشند قابل تمديد مي باشد.

 

 

                                

 

 

 

 

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩