جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
پرسش از کتابدار

عنوان
تماس با ما

تماس با ما

081-38381566

آدرس ایمیل کارشناسان

f.fathi336336@gmail.com

masoumehzare1350@gmail.com

آدرس ایمیل سایت کتابخانه

lib_nurse@umsha.ac.ir

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨