نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2271
 بازدید امروز : 1378
 کل بازدید : 1364376
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 6/6894
شوراي آموزشي

 وظايف شوراي آموزشي

شوراي آموزشي دانشكده با حضور اعضاي زير تشكيل شده است:

تركيب اعضاي شورا

1 - آقای فلاحی نیا

2 - آقای دکتر عشوندی

3 - خانم دکتر معصومی

4 - خانم دکتر خطیبان

5- خانم دکتر سلطانی

6- خانم دکتر چراغی

7- آقای دکتر خداویسی

8- آقای دکتر شمسایی

9- خانم دکتر صادقیان

10- آقای صلواتی

11- خانم خداکرمی

12- خانم دکتر سنگستانی

13- آقای عطایی

وظايف شوراي آموزشي :

الف - برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه ابلاغ مي گردد

ب - تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي  آموزشي دانشگاه

ج - بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

د - بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

ه - هماهنگي ميان گروهها و بخش ها در ارائه دروس مشترك

و - اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

ز - بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضويت هيات علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه براي تكميل اعضاي هيئت علمي هر گروه

ح - پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

ط - بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد .

ي - بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

 

بازگشت