جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

دبیر و اعضای کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

دبیر کمیته : آقای آرش خلیلی
اعضای کمیته :
1- دکتر سیده زهرا معصومی
2- دکتر خدایار عشوندی
3- دکتر گیتا سنگستانی
4- دکتر فرزانه سلطانی
5- دکتر امیر صادقی
6- دکتر زهرا حسنیان
7- دکتر رضا برزو
8- دکتر مهناز خطیبان
9- دکتر سودابه آقابابایی
10- آقای آرش خلیلی
11- آقای مهدی مولوی وردنجانی
12- آقای وحید شمسی زاده

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨