پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

دبیر و اعضای کمیته

 

  • کمیته پژوهش در آموزش:

دبیر کمیته:آقای آرش خلیلی


اعضا کمیته: آقای دکتر خدایار عشوندی،خانم دکتر زهرا معصومی قاضی، خانم دکتر طیبه حسن طهرانی، خانم دکتر عفت صادقیان خانم رویا امینی،خانم بتول خداکرمی،خانم زهرا خلیلی،آقای دکتر عظیم عزیزی،خانم آرزو شایان،آقای دکترامیر صادقی،آقای مرتضی شمسی زاده،آقای آرش خلیلی،خانم دکتر فرزانه سلطانی،خانم دکتر سودابه آقا بابایی،آقای دکتر سید رضا برزو،خانم دکتر مهناز خطیبان،خانم دکتر منصوره رفایی،خانم دکتر آرزو کرمپوریان،آقای هیوا اعظمی،آقای مهدی مولوی، خانم دکتر فاطمه محمدی،خانم صبا بشیری،آقای مهرداد ملکی،بنفشه ثمری/

 


بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩