آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 271
 بازدید امروز : 461
 کل بازدید : 1116475
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 3/1492
نظرسنجی
محنویات وب سایت دانشکده، چه میزان پاسخگوی نیازهای شما ، کاربر گرامی می باشد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

صفحه اصلي > گروههای آموزشی > گروه مامائي > اعضای گروه 
اعضای گروه

نام و نام خانوادگی : فاطمه شبیری

مرتبه علمی : استاد

رشته تحصیلی : بهداشت مادر و کودک

مدرک تحصیلی : Ph.D

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 607

ایمیل : fshobeiri@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : فرزانه سلطانی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : بهداشت باروری

مدرک تحصیلی : Ph.D

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 603

ایمیل : farzanehsoltani2008@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : گیتا سنگستانی

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : آموزش مامایی

مدرک تحصیلی :دکترا

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 579

ایمیل :gsangestani@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : زهرا معصومی قاضی نوری

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : بهداشت باروری

مدرک تحصیلی : Ph.d

شماره تماس : 38380583-383805872-081

شماره داخلی : 220

ایمیل : zahra.masoomi@umsha.ac.ir

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : بتول خداکرمی

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : آموزش مامایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 220

ایمیل :zahrabatul2006@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : آرزو شایان


مرتبه علمی : مربی


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 605

ایمیل : Arezoo.shayan2012@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : مینا همایونی باذل


مرتبه علمی :مربی


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 602

ایمیل : m.homauoni@umsha.ac.ir

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : حدیث سوری نژاد


مرتبه علمی :مربی


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 601

ایمیل : hadis.s236@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : پریسا پارسا

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت جامعه

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 334

ایمیل :pparsa2003@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : رفعت بخت

مرتبه علمی :مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا )

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 607

ایمیل :rbakht@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

 

 

نام و نام خانوادگی : سودابه آقابابایی

مرتبه علمی :مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد(دانشجوی دکترا)

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی : 603

ایمیل :aghababaii@yahoo.com

شناسه علمی(CV)

برنامه هفتگی

برنامه مشاوره با دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی : منصوره رفائی(ماموریت آموزشی)

مرتبه علمی :مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد(دانشجوی دکترای بهداشت باروری)

شماره تماس : 38380583-38380572-081

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.