پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

ابلاغ

کمیته پایش و اعتبار بخشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

پست

سمت در کمیته

شماره ابلاغ

تاریخ ابلاغ

دکتر خدایار عشوندی

عضو هیئت علمی

رئیس

2917/2/73/16/پ

18/8/1395

دکتر سیده زهرا معصومی

عضو هیئت علمی

دبیر

2886/2/73/16/پ

16/8/1395

دکتر فاطمه چراغی

عضو هیئت علمی

عضو

2915/2/73/16/پ

18/8/1395

دکتر عفت صادقیان

عضو هیئت علمی

عضو

2888/2/73/16/پ

16/8/1395

محسن صلواتی

عضو هیئت علمی

عضو

2916/2/73/16/پ

18/8/1395

آرزو شایان

عضو هیئت علمی

عضو

2889/2/73/16/پ

16/8/1395

آرش خلیلی

عضو هیئت علمی

عضو

2882/2/73/16/پ

16/8/1395

سودابه سجادی

کارمند

کارشناس اجرایی

2884/2/73/16/پ

16/8/1395

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩