پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

اهداف

اهداف كلي

1-  افزايش سطح كيفي آموزش باليني

2-  تدوين روش يكسان در آموزش باليني

3-  تدوين روش ارزشيابي يكسان درآموزش باليني

4-  افزايش سطح مهارت مشاوره در زمينه هاي مورد نياز

 

اهداف اختصاصي

1-  برگزاري كارگاه آموزش باليني براي مربيان باليني ( كارگاه فن مربي گري باليني، كارگاه مشاوره )

2-  معرفي رفرنسهاي معتبر براي آموزش باليني (فصلها و صفحات مرتبط) توسط مربي قبل از شروع ترم

3-  آموزش مربيان باليني جديد الورود در بخشهاي مرتب يك هفته قبل از شروع هر ترم تحصيلي

4-  استفاده از فرم ارزشيابي يكسان مربيان بالين

5-  نظر سنجي از كيفيت كارآموزي از دانشجويان و مربيان پس از پايان هر دوره كارآموزي

6-  به رويت رسيدن فرم ارزشيابي مربي و امضاي آن توسط مربي(رويت شرح وظايف)

7-  به رويت رسيدن فرم ارزشيابي دانشجويي و امضاي آن توسط دانشجو (رويت شرح وظايف و تكاليف)

8-  گذراندن دروستئوري قبل از دروس عملي

9-  انتخاب مربي ناظر از سوي گروه هاي آموزشي مربوطه

   10-ارزشيابي عملكرد مربي ناظر توسط دنشجويان و مربيان   

   11- تهيه فرم ارزشيابي ( شرح وظايف) مربي ناظر

   12-تعديل تعداد دانشجويان براي هر دوره كارآموزي

   13-مشخص نمودن نحوه و سياست حضور و غياب و تاخير توسط مربي براي دانشجويان در شروع هر دوره  

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨